projects

Planlagt “Shelf show” Galleri Tom Christoffersen oktober 2014 


Dobbel Illums Bolighus,  København 2013


Form signage, Sophienholm, Lyngby 2013


Facon, plads og kulør, Rundetaarn, København 2010

Et floorshow med nye værker af 26 danske og udenlandske kunstnere placeret som biler i en p-kælder. Udstillings ideen er  bygget op omkring Ib Braases værk ”Fra min lillesøsters værelse” 1971 og Braases meget direkte og maleriske måde at bygge et tredimensionelt værk op på..


Wham, Painting and beyond, Den Frie Udstillingsbygning, Copenhagen 2009

er en udforskning af det grundlag som en række samtidige maleriske praksisser bygger på, og hvor form, farve, flade og struktur – ligeså vel som beskuerens måde at se maleriet på – spiller en central rolle.

Udstillingen vil vise værker, der undersøger, hvad der f.eks. sker, når maleriet eller et tilsvarende værk breder sig ud i rummet mere eller mindre konkret og indtager rummet, meget lig hvad installationskunst har gjort tidligere.

Claus Jensen (DK) - Gerold Miller (D) – Julian Opie (GB) – – Simon Callery (GB) - orgny Wilcke (DK) .- John Armleder (D) – Kristina Bræin (N) - Ellen Hyllemose (DK) - John Nixon (AU) – Freddie Lerche (DK) – Peter Holm (DK) - Peter Bonde (DK) - Claus Egemose (DK)


Fact & Value, Charlottenborgs Udstillingsbygning, 2000.

På London og København kunstscenen beskrev David Batchelor: ”For tiden er noget af det bedste maleri nærmest skulptur og noget af det bedste skulptur nærmest to-dimensional…” Ideen med F&V og mit valg af kunstnere var at mellemrummet mellem maleri, skulptur og ting kan man nærme sig fra skulptur siden som Batchelor og Hyllemose gjorde det eller fra malerisiden som jeg selv, Jørgensen og Callery gjorde det.

”Tim Allen (GB) – David Batchelor (GB) – Sybille Berger (De) – Milena Bonifacini - Simon Callery (GB) - Clem Crosby (GB) – Ian Davenport (GB) - Jørgen Fog – Signe Guttormsen - Ellen Hyllemose – Bodil Nielsen - Julian Opie (GB) – Ivar Tønsberg - Ane Vester - Torgny Wilcke (DK) (DK)


etc.i samarbejde med Sotiris Kyriacou + organisering af Amagerfælledvej 5 Projects 2007

’etc’ ønskede at markere den forsatte relevans af readymade’n og fundne materiale, som omdannes til værker. Selve titlen refererer ikke blot til hverdagsobjekter, materialer, sprog og medier anvendt af kunstnere som udgangspunkt for deres værker, men også til en åbning af empati og associationer som bringes sammen via det dynamisk uventede og hver kunstners tilgang til deres fund og opdagelse.

Eric Bainbridge (UK), Anna Barham (UK), Phyllida Barlow (UK), Jacob Dahlgren (S), Jason Dungan (UK), Peter Fillingham (UK), Ellen Hyllemose (DK), Max Hymes (UK), Charlotte Thrane (DK), Roy Voss (UK), John Wallbank (UK), Torgny Wilcke (DK).


Fabrikken besøger Illums Bolighus 2009

Idé: At infiltrere møbelafdeling med ”utilpassede hjemlige elementer”. Det er ting med en relation til dagligdags ting, så de måske kan, næsten kan bruges, måske passer, næsten passer ind og alligevel indeholder noget fremmed så de akkurat opdages at være utilpassede i hjemmet og i boligbutikken Illums Bolighus. Det betyder bl.a. at maleriet som maling på lærred på væg er fraværende. Men maleriet er der som malet træ tingest fra loftet, som blød stofklump fra taget, som silkekurv i stativ, m.m.

Og skulpturen er der som mangearmet stumtjener kugle, aluminiums hylde, som ubrugeligt mangefarvet bord-reol og lampe. Tegningerne er der i papir og ler som søjler og uro.

Medie og video er der som tv + sofagruppe og pc + skrivebord og ”bogen” til sofabordet m.m.


Material Zone, Århus Kunstbygning, 2009

På projektet ”Materiel Zone” satses på en dialog omkring det ”maleriske” på trods af udtryksformen. Med samling omkring de valgte kunstneres fælles optagethed af materialets anvendelse vil vi sammenstille en udstilling om malerisk tilgang via formens betydning og farvens naturlige tilstedeværelse hos nogle danske kunstnere.

Med en flettet opstilling med det store rum som en scene eller lejlighed med flere rum som køkken, stue, soveværelse vil noget malerisk opleves gennem store forskelle og subtile fællesnævnere i de forskelliges kunstneres individuelle udtryk.

Bjørn Øckenholdt, Anna Sørensen, Jørgen Carlo Larsen, Kirstine Vaaben, Lise Nørholm, Bodil Nielsen, Milena Bonifacini, Miguel Olivares, Torgny Wilcke, og Anita Viola Nielsen


Town and Country by Katharina Grosse på Fabriken for Kunst og Design, København 2006

Katharina Grosse (f. 1961) har med udgangspunkt i de fysisk-arkitektoniske omgivelser afsøgt nye rum for maleriet og udvidet grænserne for hvad der kan opfattes som maleri, hvor vægge, lofter, gulve, vinduer, døre og inventar bliver en fast struktur som i høj grad bestemmer værkets form.

Vores oplevelse af orientering i rummet manipuleres – og det langt mere vidtrækkende end det vi måske kan genkende fra når vi sætter i stand, tapetserer, maler om m.m. Ved en direkte og kontant udførelse, hvor alt er synligt, får bemalingen og farven sin egen rolle som flade og som lag med forskellige grader af gennemskinnelighed, der understreger og transformerer oplevelsen af formen både fysisk, optisk og endnu mere end det.

”Town and Country” på Fabrikkens bestod af 200 tons jord lagt ud på det meste af hallens 1000 m2 i et bjerg og bakkelandskab. Bjerg og bakker var som rigtig maleri resultatet af successive beslutninger og påvirkninger under udførelsen og dermed en del anderledes end både det store høje bjerg og den pandekage lignende spredning som først havde været planlagt. Grosse malede jordlandskabet med hendes varemærke, spraymaling, som på jorden lagde sig som et tørt og ultratyndt lag, der lignede selvlysende pulver i mange farver.


VÆGTILVÆG, Amagerfælledvej, I samarbejde med Camilla Nørgård 2006

Meget konkret og direkte at bruges selve huset som materiale. Rummene er sine steder nærmest uegnede at udstille i, brugte, præget af tidligere funktioner som garage, værksted, kontor, lager - intet kan udstilles her på neutral baggrund. Vægtilvæg er maleri, skulptur, installation m.m  som konceptuelt og formelt vil understrege bygningens sidste dage, hylde de forladte industribygningers betydning som fri rum og åndehul i ”Ørestadens” planlagte storby og lade hånt om den hvide kube.

Claus Egemose, Caroline Krag, Karin Lind, Torgny Wilcke, Jesper Fabricius, Jørgen Carlo Larsen, Nis Rømer, Hans Erik Madsen, Camilla Nørgård, Lise Nørholm Thomsen, Julie l. Boserup, Veo Friis Jespersen, Ida Ferdinand, Karin Lorenzen, Tumi Magnusson, Rauhildur Ingadottir, Tuomas Toivonen, Nene Tsuboi


“Pop op", Showroom, Fabrikken for Kunst og Design, 2005.

Fabrikkens klodser var ”lærrederne” for fysiske malerier bredt ud i Fabrikkens hal. De kom tæt på meget andet end maleri ikke mindst design og installation.

Claus Egemose, Hans E Madsen, Paint Over, Jørgen Fog, Mette Vangsgaard/Tine Maria Koefoed, Jeanette Schou, Jes Vind Andersen, Torben Ribe, Torgny Wilcke.


Andre Rum i samarbejde med Veo Friis Jespersen, FLS, Valby 2003.

Udgangspunktet for de deltagende kunstneres arbejder, som sammenflettes på denne udstilling, er fysiske og konkrete installationer og værker, der går i en direkte og konfronterende dialog med det valgte arkitektoniske rum og med intimitet og luftighed inddrager og giver plads til beskueren. Ved at gå i direkte dialog med det arkitektoniske rum og låne noget billedrum af det, søges der at skabe nye og anderledes billedrum - det arkitektoniske rum som en mur værkbolden spilles op ad/til.


"3 udstillinger Mariendalsvej" med Torgny Wilcke, Ellen Hyllemose, Henrik Jørgensen, 1999.